ODCZYTY Z KRONIKI AKSZY

Aksza pochodzi z sanskrytu i oznacza „substancję pierwotną”, czyli niewidzialny składnik współtworzący Kroniki. Akasza jest obecnością życia samego w sobie, nietkniętego naszymi myślami i uczuciami; jest to surowiec siły życiowej, charakteryzujący się zasadniczymi cechami żywotności, takimi jak witalność, otwartość, ekspansja oraz ekspresja.

Sferą Akaszy rządzą trzy zasady, inaczej Absoluty:
Nie osądzaj
Nie bój się
Nie stawiaj oporu
. Współpracują one ze sobą, by duch Kronik pozostawał współczujący, pełen szacunku i dostojny. Atmosfera Akaszy jest nadzwyczaj akceptująca, obejmująca i inkluzywna, tworząc sanktuarium dla swych wielu aktywnych ludzkich przedstawicieli.

Rozpoznawalna jako przestrzeń, wewnątrz której doskonale niedoskonałe ludzkie doświadczenia są w pełni znane i doceniane, Akasza stanowi idealną przestrzeń dla autorefleksji. Właściwa jej serdeczność i pełna szacunku kultura ułatwia nam przyznanie się do naszych słabości, niedoskonałości i błędów, wiedząc, że potępienie i drwina nie są w tej domenie obecne. Logiczne jest, że Kronikami Akaszy, jako sferą, w której zbiegają się uniwersalna mądrość, współczucie i energia, można się posługiwać jako zasobami duchowymi, służącymi osobistemu rozwojowi i umocnieniu.

W Kronikach przechowywane są wszystkie przeszłe, teraźniejsze i przyszłe możliwości, i jeżeli zachodzi taka potrzeba, można mieć do nich dostęp z teraźniejszości w celu przebudzenia świadomości. Perspektywa kontaktu z wszystkim, czego kiedykolwiek doświadczyliśmy we wszystkich przeszłych wcieleniach, łącznie z nieskończenie wieloma możliwościami na przyszłość, jak również ze złożonymi prawdopodobieństwami na nasze obecne życie, może działać przytłaczająco na nasze śmiertelne umysły. To, czego potrzebujemy, przychodzi do nas poprzez chwilę obecną. Wyzwania naszego obecnego życia, w szczególności praktyczne informacje dotyczące zdrowia, związków, pracy, pieniędzy, kreatywności i rodziny, stanowią siłę nakłaniającą nas do kontaktu z tą wielowymiarową domeną. W Kronikach przechowywane jest wszystko, jednak nie do wszystkiego mamy dostęp. Istnieje ku temu wiele ważnych powodów.

Możemy korzystać z Kronik jako duchowych zasobów, w celu wyrażania naszej prawdy w życiu codziennym. Pomocne jest to, co jesteśmy w stanie rozpoznać, zidentyfikować i wykorzystać w aktualnym punkcie naszego doświadczenia. Oczywiście jako ograniczone istoty ludzkie nie możemy wykorzystać wszystkiego. Dostępem do informacji kieruje zasada mówiąca, iż każda osoba ma dostęp do tych, które służą jej w wymiarze indywidualnym.

Dla nas, istot ograniczonych, Kroniki dostępne są w celu rozwijania świadomości nieskończonego światła w każdych okolicznościach. Nie istnieją, by być błyskawicznym źródłem informacji, służących kierowaniu naszymi sprawami, ani by zręcznie uniknąć ważnych lekcji i rozwijających nas życiowych doświadczeń. Zawsze dostępne jest dokładnie to, czego potrzebujemy w celu postawienia następnego właściwego kroku na naszej osobistej ścieżce. Nasz kolejny krok – powiedzmy, że jest nim nowe zrozumienie lub działanie – jest w naszym zasięgu w każdym danym momencie.

Przepowiadaniu przyszłości służy wiele innych narzędzi: jasnowidzenie, astrologia czy tarot. W odróżnieniu od nich, do głównych zagadnień związanych z Kronikami należą:
1. Kim jesteś.
2. Za kogo się uważasz.
3. Kim się stajesz.

Eksploracja Kronik jest najbardziej użyteczna, gdy skupia się na usuwaniu przeszkód stojących na drodze do twojego dobra i wzmacnianiu twojej wewnętrznej struktury, by nieskazitelne światło twej duszy mogło swobodnie świecić. Dostęp do Kronik nie wymaga zdolności parapsychicznych, ani do osiągnięcia sukcesu nie jest wskazana duchowa dojrzałość. Twoja intuicja przechowywana jest w Kronikach i będzie się rozwijała we własnym tempie – bez niepotrzebnej presji. Przestrzeń ta istnieje zarówno w tobie, jak i poza tobą, i możesz tam bezpiecznie zbadać kierujące tobą pobudki, działania i konsekwencje, będąc objętym życzliwym światłem twej duszy, które subtelnie kieruje cię ku urzeczywistnieniu Boskiego ideału odnośnie twojej osoby, by twoje czyny odzwierciedlały ów ideał.
Obecnie zwykli ludzie, szczerze zainteresowani kontaktem z Kronikami, mogą to robić! Niesamowite! Możemy z nich korzystać, będąc w pełni obecnymi w naszym doświadczeniu, z wystarczającą dojrzałością, by określić wartość i użyteczność naszego rozumienia rzeczy. Nie musimy dłużej polegać na osobach znajdujących się w odmiennych stanach świadomości, by odgadywać nasze własne prawdy.

Fragment pochodzi z książki „Wędrówka twojej duszy przez poprzednie wcielenia” Lindy Howe. Wydawnictwo Studio Astropsychologii