PSYCHOGRAFOLOGIApsycho1

 

Nakreślenie portretu osobowościowego z próbki pisma

(kartka A4, gładka, pismo odręczne dowolnej treści,
z podaniem płci i wieku, zaznaczeniem czy osoba jest prawo, czy leworęczna i podpisem).